Sản phẩm

 
ECO 1614 25 T N

ECO 1614 25 T N

• Tổng Dung tích: 116L±5% Lít
• Dung tích bình chứa: 95 Lít
• Chiều dài ống: 1600 mm
• Số lượng ống: 14 cái
• Đường kính ống: 47 mm
• Diện tích thu nhiệt: 1.42±3% M2
• Kích thước: 1270*1050*1800 mm

ECO 1616 25 T N

ECO 1616 25 T N

• Tổng Dung tích: 132L±5% Lít
• Dung tích bình chứa: 108 Lít
• Chiều dài ống: 1600 mm
• Số lượng ống: 16 cái
• Đường kính ống: 47 mm
• Diện tích thu nhiệt: 1.62±3% M2
• Kích thước: 1410*1050*1800 mm

ECO 1812 25 T N

ECO 1812 25 T N

• Tổng Dung tích: 150L±5% Lít
• Dung tích bình chứa: 114 Lít
• Chiều dài ống: 1800 mm
• Số lượng ống: 12 cái
• Đường kính ống: 58 mm
• Diện tích thu nhiệt: 1.66±3% M2
• Kích thước: 1310*1160*2050 mm

ECO 1814 25 T N

ECO 1814 25 T N

• Tổng Dung tích: 175L±5% Lít
• Dung tích bình chứa: 133 Lít
• Chiều dài ống: 1800 mm
• Số lượng ống: 14 cái
• Đường kính ống: 58 mm
• Diện tích thu nhiệt: 1.95±3% M2
• Kích thước: 1310*1160*2050 mm

ECO 1816 25 T N

ECO 1816 25 T N

• Tổng Dung tích: 200L±5% Lít
• Dung tích bình chứa: 152 Lít
• Chiều dài ống: 1800 mm
• Số lượng ống: 16 cái
• Đường kính ống: 58 mm
• Diện tích thu nhiệt: 2.23±3% M2
• Kích thước: 1650*1160*2050 mm

ECO 1820 25 T N

ECO 1820 25 T N

• Tổng Dung tích: 250L±5% Lít
• Dung tích bình chứa: 190 Lít
• Chiều dài ống: 1800 mm
• Số lượng ống: 20 cái
• Đường kính ống: 58 mm
• Diện tích thu nhiệt: 2.80±3% M2
• Kích thước: 1990*1160*2050 mm

ECO 1824 25 T N

ECO 1824 25 T N

• Tổng Dung tích: 300L±5% Lít
• Dung tích bình chứa: 228 Lít
• Chiều dài ống: 1800 mm
• Số lượng ống: 24 cái
• Đường kính ống: 58 mm
• Diện tích thu nhiệt: 3.37±3% M2
• Kích thước: 2330*1160*2050 mm